Jawatan Kosong Lembaga Tabung Haji (TH) – 30 Jun 2017

Jawatan Kosong Lembaga Tabung Haji (TH) – 30 Jun 2017?

Jawatan Kosong Lembaga Tabung Haji (TH) – 30 Jun 2017?

Seiring dengan visi dan misi TH, permohonan adalah dibuka kepada warganegara Malaysia yang beragama Islam dan berkelayakan bagi mengisi jawatan seperti berikut:-

1.1  SYARAT-SYARAT KELAYAKAN

i. Lelaki;

ii. Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; DAN

iii. Memiliki Lesen Memandu Kelas D yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ);

iv. Berkebolehan memandu, mengendali dan menyelenggara kenderaan bermotor berkenaan yang meliputi oleh Skim Perkhidmatan ini;

v. Mempunyai personaliti yang kemas, berketerampilan, keperibadiaan terpuji dan mempunyai sahsiah diri yang tinggi.

Keutamaan :-

vi. Calon yang memiliki Lesen Memandu Kelas E1 atau E2 dari Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ).

1.2  TANGGUNGJAWAB

i. Memastikan kebersihan dan kesempurnaan kenderaan setiap hari;
ii. Bertanggungjawab memandu, mengendali dan menyelenggara kenderaan bermotor berkenaan yang meliputi Skim Perkhidmatan ini;
iii. Membawa Pengurusan TH dan lain-lain anggota untuk tugasan rasmi;

iv. Memastikan kenderaan TH  diselenggara mengikut jadual;
v. Merekod pergerakan kenderaan TH di dalam buku log;
vi. Menjalankan kerja-kerja pembantu am seperti despatch surat-surat rasmi Pejabat;
vii. Membantu Kerani Pentadbiran dalam urusan kerja harian sekiranya diperlukan;
viii. Menjalankan kerja-kerja yang diarahkankan dari semasa ke semasa.

Jawatan Kosong Lembaga Tabung Haji (TH) – 30 Jun 2017 | admin | 4.5